Fluorit

Technologie

Naše zkušenosti se zpracováním minerálních surovin, procesy zajištění kvality a technologické zázemí, nám umožňuje plnit většinu přání a požadavků našich zákazníků.

Než se surovina stane konečným výrobkem, může mnohonásobně zmenšit svoji velikost. Naše drtící, mlecí a třídící zařízení nám umožňuje připravit výrobky pro naše zákazníky v širokém zrnitostním spektru, tj. drcené materiály v zrnitosti do několika milimetrů nebo mleté a mikromleté materiály se zrny menšími než 45 mikronů. Našim zákazníkům můžeme nabídnout jak technologie železného mletí, tak technologii neželezného mletí, která je využívána převážně pro výrobky pro keramický průmysl.

Komplexní proces zpracovávání nerostných surovin je zajištěn odpovídajícím technologickým vybavením a mnohaletou zkušeností v oboru těžby a zpracování nerostných surovin. 

Klíčovou roli při zajištění kvality vstupních surovin a našich produktů hraje zázemí vlastní laboratoře, kde denně kontrolujeme fyzikální a chemické vlastnosti materiálů.

Naším cílem je zajistit našim zákazníkům pokrytí široké surovinové báze, včetně optimálního složení dodávek různych produktů v režimu just-in-time.

Uplatňování nových technologií u našich zákazníků vede i nás k hledání nových produktů a zlepšování prodejního servisu.