Fluorit

O nás

O nás

Obchodujeme a zpracováváme nerostné suroviny a minerály z celého světa. Vyvíjíme nové produkty, které přináší úspory našim zákazníkům, investujeme do technologií a zlepšujme služby, aby nás zákazníci považovali za součást jejich firem.

Skupina FLUORIT

Skupina firem FLUORIT je řízena společností FLUORIT CZ a.s.. Hlavní dceřinou společností, která je tváří skupiny pro zákazníky a dodavatele, je společnost FLUORIT TEPLICE s.r.o. Dalšími firmami ve skupině jsou firmy Impexmetal CZ s.r.o. a MINORIT s.r.o.

Firma MINORIT s.r.o., je spoluvlastněna s firmou Provodínské písky a.s. (Quarzwerke Group), ve které se vyrábí mikromleté křemenné moučky pro výrobce skelných vláken, glazur a umělého kamene.

Technologie

Naše zkušenosti se zpracováním minerálních surovin, procesy zajištění kvality a technologické zázemí, nám umožňuje plnit většinu přání a požadavků našich zákazníků.

Než se surovina stane konečným výrobkem, může mnohonásobně zmenšit svoji velikost. Naše drtící, mlecí a třídící zařízení nám umožňuje připravit výrobky pro naše zákazníky v širokém zrnitostním spektru, tj. drcené materiály v zrnitosti do několika milimetrů nebo mleté a mikromleté materiály se zrny menšími než 45 mikronů. Našim zákazníkům můžeme nabídnout jak technologie železného mletí, tak technologii neželezného mletí, která je využívána převážně pro výrobky pro keramický průmysl.

Komplexní proces zpracovávání nerostných surovin je zajištěn odpovídajícím technologickým vybavením a mnohaletou zkušeností v oboru těžby a zpracování nerostných surovin. 

Klíčovou roli při zajištění kvality vstupních surovin a našich produktů hraje zázemí vlastní laboratoře, kde denně kontrolujeme fyzikální a chemické vlastnosti materiálů.

Naším cílem je zajistit našim zákazníkům pokrytí široké surovinové báze, včetně optimálního složení dodávek různych produktů v režimu just-in-time.

Uplatňování nových technologií u našich zákazníků vede i nás k hledání nových produktů a zlepšování prodejního servisu.

Procesy a certifikace

Uvědomujeme si naší odpovědnost k našim zákazníkům, zaměstnancům, nejbližšímu okolí a přírodě. Neustálým zlepšování našich procesů, pracovních podmínek a inovacemi se snažíme být respektovanou firmou.

Naše firemní procesy jsou certifikovány v rámci systému managementu kvality ISO 9001, enviromentálního managementu ISO 14001 a BOZP – ISO 45001.

Politika managementu kvality

Kvalitní produkt = spokojený zákazník. 

 • Podrobná politika QMS
 • Certifikát ISO 9001

Související odkazy:

Politika ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví 

Komplexní ochrana životního prostředí, omezení dopadu naší činnosti na okolí a starost o bezpečí naších pracovníků a ochrana zdraví, jsou naší prioritou.

 • Podrobná politika EHS
 • Certifikát ČSN ISO 14001
 • Certifikát ČSN ISO 45001

Související odkazy:

Historie

 • 1758  -  První použití názvu „fluorit“ pro označení minerálu, krystalizujícího v krychlové soustavě a majícího chemické označení CaF2
 • 1952  -  Založení závodu Fluorit v Teplicích a uvedení do provozu flotační úpravny na zpracování fluoritové rudy k výrobě fluoritového koncentrátu.
 • 1991-1994  -  Útlum rudného hornictví.
 • 1992  -  Založení společnosti FLUORIT TEPLICE s.r.o., která zprvu převzala do nájmu úpravnu rud a posléze ji i od FNM koupila.
 • 1999  -  Založení společnosti Minorit s.r.o., jako joint-venture s firmou Quarzwerke Group z Německa
 • 2002  -  Zahájení výroby ve společnosti Minorit s.r.o.
 • 2017  -  Přeměna společnosti pod skupinu FLUORIT CZ a.s.