Fluorit

Historie

  • 1758  -  První použití názvu „fluorit“ pro označení minerálu, krystalizujícího v krychlové soustavě a majícího chemické označení CaF2
  • 1952  -  Založení závodu Fluorit v Teplicích a uvedení do provozu flotační úpravny na zpracování fluoritové rudy k výrobě fluoritového koncentrátu.
  • 1991-1994  -  Útlum rudného hornictví.
  • 1992  -  Založení společnosti FLUORIT TEPLICE s.r.o., která zprvu převzala do nájmu úpravnu rud a posléze ji i od FNM koupila.
  • 1999  -  Založení společnosti Minorit s.r.o., jako joint-venture s firmou Quarzwerke Group z Německa
  • 2002  -  Zahájení výroby ve společnosti Minorit s.r.o.
  • 2017  -  Přeměna společnosti pod skupinu FLUORIT CZ a.s.